VIDEO

DIVLJI KAMPOVI NA PODRUČJU USK-A

Nakon nedavnih nereda u kampu Lipa, situacija je mirna i bez incidenata. Brojno stanje migranata u ovom i ostala dva prihvatna centra svedeno je na oko 1250 osoba. Ova cifra dosta je niža u odnosu na prošlogodišnje ljeto, a razlog tome je, pretpostavlja se, druga ruta kojom se migranti služe za odlazak u evropske zemlje. Ove konstatacije iznio je nakon sjednice Operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova USK-a. Najavio je da će im u narednom periodu u fokusu biti aktivnosti na zatvaranju tzv. divljih kampova…

– Ulicama Bihaća i Velike Kladuše slobodno se kreće oko 1.000 migranata. Većina njih utočište je pronašla u napuštenim objektima, vremenom stvarajući na tim lokacijama divlje kampove. Dobar dio njih policija je uz pomoć Službe za poslove sa strancima zatvorila, no još uvijek je aktivan značajan broj.

Prema riječima Nermina Kljajića, ministra unutrašnjih poslova USK-a, na području Bihaća i Velike Kladuše nalazi se još 5-6 lokacija na kojima su divlji kampovi, zbog blizine granice i namjere migranata da budu što bliže graničnoj liniji preko koje pokušavaju preći na putu prema EU. Upravo je to motiv zbog čega migranti nastoje biti izvan kampa Lipa kako bi nastavili svoje putovanje.

Ipak, na (njima) neatraktivnoj lokaciji Lipe trenutno boravi oko 550 migranata. Nakon nedavnih nereda u ovom kampu u kojima su bili fizički napadnuti i povrijeđeni policijskih službenici, angažman policije na ovoj lokaciji od sada će biti plaćen što je regulisano nedavno potpisanim Memorandumom sa IOM-om i Službom za poslove sa strancima. Da bi se policajci vratili u kamp potrebno je potpisati i Sporazum koji će u tehničkom i pravnom smislu precizirati troškove njihovog dodatnog rada.

To se ne odnosi i na “Miral” u kojem živi oko 350 migranata. Iako lokalna zajednica nije ponudila lokaciju van grada, policija će tamo ostati i dalje ali vjerovatno još neko kratko vrijeme. Ministar, naime očekuje skoro gašenje ovog Centra temeljeći to na značajno manjim brojkama migranata koji ulaze u Kanton. Sve ukazuje na to da su ovi ljudi u pokretu rutu preko Krajine do evropskih zemalja  zamijenili nekom drugom.

Razmišlja se o nadolazećoj zimi u čemu će značajne smještajne kapacitete ponuditi “Lipa”. Svi rokovi za završetak radova davno su probijeni, ali bi prema obećanjima izvođača on trebao biti izgrađen do prvih minusa. Tada će krevet i hranu ovdje dobiti oko 1.500 korisnika što će, ako se nastavi evidentno smanjen ulazak migranata i izbjeglica u USK, biti i više nego dovoljno.