VIDEO

DEFTER HEFTE Ima li trgovaca ljudima u državnim organima?

Kada će državno Tužiteljstvo pokrenuti istrage protiv državnih službenika koji su vršili usluge za potrebe trgovaca ljudima, ali i protiv svih drugih koji su trgovinu ljudima predstavljali kao humanitarnu i vjersku obavezu?
Defter hefte 413, 03.07.2022.