KOMENTAR

Da li je izmještanje kampova velika prevara?

Posljednjih nekoliko dana aktuelna je tema o izmještanju migrantskih kampova iz urbanih sredina, odnosno, otvaranju novih kampova u drugim sredinama. Time se zamagljuje jedino razumno rješenje za migrantsku invaziju – deportacija migranata u zemlje porijekla. S obzirom da je Internacionalma organizacija za migrancije već mnogo puta izvarala domaće vlasti, po principu da će otvaranje kampova riješiti problem, a da je to vodilo samo osiguranju novih smještajnih kapaciteta za još veći broj migranata – građani bi morali biti oprezni i spram ove ideje. Očit je cilj da se obezbjede novi smještajni kapaciteti za uvoz još desetine hiljada migranata koje se planira rasporediti i u drugim krajevima sa bošnjačkom većinom, a prvenstveno se misli na Tuzlanski kanton.
U cilju obmanjivanja i uspavljivanja javnosti služi i priča o deportaciji migranata “zbog ilegalnog boravka”, a providnost te informacije očituje se u činjenici da su ovdje na hiljade ilegalnih migranata, a ne samo 36 koliko ih je deportovala Služba za stranice.
Evo djela jedne informacija koja se jučer pojavila u medijima…
Zbog ilegalnog boravka iz Bosne i Hercegovine udaljeno je 36 stranih državljana, saopćili su iz Službe za poslove sa strancima. Riječ je o 15 državljana Pakistana, osam Bangladeša, dva iz Avganistana i 11 iz Turske. Osam osoba vraćeno je u Tursku, a ostali su u skladu sa odredbama Sporazuma o readmisiji vraćeni u Srbiju jer su tamo prethodno boravili. A u jeku migrantske krize u Tužilaštvu BiH održan je sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, no, kao i svaki put, bez konferencije za medije i prilike za novinarska pitanja.

Dok se naziru prvi dijelovi plana ministra bezbjednosti kada je u pitanju migrantska kriza, Selmo Cikotić je za N1 pojasnio i kontekst svoje izjave koja je izazvala buru reakcija. “Zanimljive i seksi ideje” koje je čuo o vraćanju migranata u zemlje porijekla – kolokvijalan su i neprimjeren termin za ozbiljnu temu, rekao je, misleći zapravo na dopadljive ideje za rješavanje suviše kompleksnog procesa. A na konkretnom polju – trenutno se realizuju zaključi Predsjedništva BiH, kaže ministar.

“Da se kampovi za smještaj migranata, koji su trenutno u gradu Bihaću i Velikoj Kladuši, izmjeste iz urbanih sredina, da se smanji pritisak prisustva migranata u urbanim sredinama, koji na određen način ugrožavaju način življenja, boravka i kretanja građana tih sredina. Mislim da je to jedan od načina da se smanji tenzija koja se povezuje sa predizbornom kampanjom i sa zasićenošću ljudi na prostoru Unsko-sanskog kantona”, ističe Cikotić.