KOMENTAR

Da li će Kavazović ubijenim migrantima klanjati dženazu?

Islamska zajednica je bezmalo svim ubijenim migrantima dosad klanjala dženazu, iako se radilo o N.N. licima, bez identiteta, za koja nije moguće utvrditi da li su bili muslimani, budisti, kršćani  ili ateisti. Ne postoji nikakva obaveza Islamske zajednice prema ovim licima, izuzev zločinačkog plana da se Bošnjaci vežu za migrante, a migranti za Bošnjake – kako bi se rastopio bošnjački identitet. Zvati hodžu da pregleda spolne organe u ubijenih migranata, i da na osnovu obrezanosti spolnog organa utvrđuje ko jeste, a ko nije musliman – deguntatno je i morbidno. Po kojoj to osnovi, inače, hodža ima veze za migrantom koji je ubijen u Gacku ili Bileći, pa da njegovo tijelo gasuli i da mu klanja dženazu? Jedina veza tog N.N. lica za islamom je, haman, njegov spolni organ, koji, dakle, hodža mora detaljno pregledati da utvrdi da je ubijeni bio musliman. Ovo dokazuje da je Islamska zajedica svjesno gurnula Bošnjake u vjersku vezu sa migrantima, iako je to apsolutno štetno za Bošnjake – jer se pred evropskom percepcijom stavlja znak jednakosti između Bošnjaka-muslimana i migranata-muslimana. Zbog suludih poteza Islamske zajednice, Bošnjaci sami sebe migrantiziraju i razdvajaju od evropskog identiteta. Ovo bezbeli ne razumije reisu-l-ulema Kavazović koji je kroz čitav niz projekata involviran u zlokobno obmanjivanje Bošnjaka da su migranti “muhadžiri”, kao što su to i Bošnjaci bili, pa su sukladno tome Bošnjaci dužni brinuti brigu o nosiocima slične tužne sudbine.

Baš usred eskalacije migrantskog nasilja u Bihaću, kada su ubijena / zaklana četvorica tzv. migranata, reisu-l-ulema Kavazović je najavio posjedu Bihaćkom muftijstvu. Biće zanimljivo vidjeti da li će ovaj promigrantski kvisling, taj Kavazović,  obići napaćeni bošnjački narod ili će obići svoju migrantsku “braću u vjeri”. Možda je ovo dobra prilika da ubijene N.N. migrante reis Kavazović proglasi šehidima i da im lično predvodi dženazu. Prethodno bi neko morao svojeručno pregledati migrantske spolne organe, pa obavijestiti Bošnjake da su to stradala “braća u vjeri”. A možda bi i SDA mogla u svome Fildžanistanu proglasiti “dan žalosti”, pa da nam ambasador Pakistana, koji sad ima status SDA-ministra – održi jedan historijski čas. A možda bi i neka škola u Bihaću mogla biti nazvana “Četiri migranta šehida”. Ipak, nek’ o tome jednu hutbu održi “reis” Kavazović, jer je on najmjerodavniji da nam tumači fenomen pobratimstva u osunećenim kitama.