VIDEO

Cikotić: Insistirat ću na identificiranju, kontroli i readmisiji migranata

„Migranti do BiH prođu teritoriju Evropske unije i BiH posmatraju kao prolaznu dionicu. Moja je namjera da učinim napore za se BiH protiv migrantske krize bori kao država i da tako povećavamo sigurnost svih njenih cjelina”, kazao je Selmo Cikotić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, te dodao: “Nemamo efikasnu kontrolu istočne granice, sa Srbijom i Crnom Gorom, i prema procjenama treba nam 1.200 graničnih policajaca, ali i pored toga službe za rad sa rad sa strancima i neke druge sigurnosne agencije, trebaju biti angažovane i mislim da možemo uspostaviti daleko kvalitetniju kontrolu nad ilegalnim migracijama.”