Kategorija -KOMENTAR

KOMENTAR

IOM GO HOME!

IOM nastavlja sa propagandom o doktorima i umjetnicima iz migrantskih redova. U kratkom dokumentarnom filmu pod nazivom “U pokretu – On the Move”, pokušali su...