Komentar

Bošnjačka politika zemlju i narod prodaje migrantima

Neke snage unutar bošnjačke politike, svojom indoletnošću i nezainteresovanošću za sve veće probleme koje prave desetine hiljada tzv. migranata u Bihaću i ostalim dijelovima USK, gdje će stanje uskoro postati nepodnošljivo za očajno lokalno bošnjačko stanovništvo, svjesno guraju ovaj, ionako neuralgični dio Bosne i politički podijeljenog bošnjačkog stanovništva još od međubošnjačkog sukoba A RBiH i ‘Autonomaša’ gdje rane ni danas nisu zacijelile – u zagrljaj Hrvatskoj koja ima otvorene teritorijalne pretenzije prema ovom dijelu BiH. U sklopu antibosanskog i antibošnjačkog plana,od strane struktura EU koja podržava i radi na tome da izmijeni demografsku sliku ovog bošnjačkog prostora, trajnim stacioniranjem desetina hiljada tzv. migranata iz zemalja Bliskog i Srednjeg Istoka, a kojima ne dozvoljavaju ulazak u zemlje EU – iz raznih EU fondova došao je, i dolazi veliki novac za trajno stacioniranje ovih osoba u ovoj bošnjačkoj enklavi. Jedan dio bošnjačkih političara u bošnjačkoj vlasti, trpa velike svote u privatne džepove. Ta strašna sitnosopstvenička, izdajnička korupcija, imaće nesagledive negativne i dugoročne posljedice za opstanak Bošnjaka na ovom prostoru i u doglednoj budućnosti, vjerovatno, kobne posljedice za sam opstanak države BiH. Srbija i Hrvatska, kao i antibosanske politike bh. Srba i Hrvata iz RS i iz HZ HB, euforično slave sve veći broj tzv. islamskih migranata koji će na kraju biti primorani tražiti azil – i dobit će ga – te se trajno naseliti u kantone sa bošnjačkom većinom, integrisati se u bošnjačko društvo, ženiti sa Bošnjakinjama i rađati afganistansko-bošnjačku ili azijsko-bošnjačku djecu, trajno mijenjajući demografsku sliku ionako malog broja Bošnjaka.Među kojima odavno vlada ‘bijela kuga’ i sve veći broj mladih, fertilnih osoba trajno napušta BiH. Neke radikalne islamske grupe i ideologije u Bosni a na 23% teritorije, blagonaklono gledaju na trajan ostanak tzv. vojno sposobnih migranata, videći u njima ‘buduće mudžahide’ u džihadu protiv bh. nemuslimana i ‘bošnjačkih kafira’ i njihovih ‘taguta,’ što je suludo, ali takve tendencije nažalost postoje…Ogorčene vlasti USK najavljuju očajničke poteze ne bi li urazumili nezainteresovano političko Sarajevo za belaj koji ih je snašao. Nažalost, nemoćni su jer nemaju kapaciteta i sigurnosnu situaciju krajnjim naporom još uvijek drže pod kontrolom – pitanje je do kada će moći, jer je migranata svakim danom sve više a kako se bliži zima tenzije rastu, sve do nekakve kulminacije…Niko ne želi nehuman odnos prema migrantima, naprotiv. Međutim, svi oni koji svjesno ili nesvjesno blagonaklono gledaju na enorman sve veći priliv tzv. migranata koji se organizirano prebacuju u kantone F BiH, sa bošnjačkom većinom, iz Srbije i Crne Gore – ‘tradicionalnih prijatelja bosanskohercegovačke državnosti i bošnjačkog naroda’ – direktno rade u službi neprijatelja države Bosne i Hercegovine a time i bošnjačkog naroda čija je sudbina usko vezana za opstanak BiH kao teritorijalno cjelovite i suverene države.

Prof. Kerim Svrakić