VIDEO

Bošnjačka politika je promigrantska, ali bošnjački narod podržava hrvatsku antimigrantsku odlučnost

Bošnjačka politka se podrškom migrantima i trpanjem migrantskih hordi uz granicu sa Hrvatskom nepotrebno konfrontira sa susjednom državom, utoliko što ugrožava pravo Hrvatske da brani svoje granice i sigurnost svojih građana. Servilan odnos bošnjačke poltike prema promigrantskim evropskim desničarima i fašistima – koji stvaranjem sigurnosne prijetnje žele mobilizirati svoje biračko tijelo – ne obavezuje Hrvatsku da radi u korist svoje štete. To je jasno poručeno prilikom pokušaja delegacije EU da se prema Hrvatskoj ponaša gazdinski, kako se ponaša prema bošnjačkim gnjidama. Hrvatska je sikterisala ovo nastojanje, a eho tog siktera bilo je cijepanje zastave EU sa Hrvatske ambasade u Sarajevo. To bi moglo da znači da bošnjačka većina u Sarajevu podržava hrvatsku antimigrantsku politiku, te je svojevrsna poruka bošnjčaim političkim i vjerskim strukturama koje su, u ime korupcje, zaglibile u izdaju bošnjačkih nacionalnih interesa.

Defter 345, 07.02.2021.